Mali İşler Yönetimi ve Aidat Toplama

Yönetim hizmetlerinde mükemmel bir operasyon için Gelir & Gider dengesinin sağlanması gerekiyor. Tüm mali defterlerin tutulması ve denetleme için gerekli ham bilgilerin sunulması önem taşıyor. 

 

Bu kapsamda; 

 

  • Kat mülkiyet kanununun belirttiği defterlerin ve kayıtların tutulması, 
  • Tüm ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerin takibi ve yönetime doğru zamanlarda iletilmesi ve işletmenin yönetimi, 
  • Yönetimin belirlediği tarihlerde raporlama yapılması, 
  • Site sakinlerine anlık veya sistematik bilgi ve mesaj gönderme, 
  • Denetleme için gerekli raporların hazırlanması, 
  • Kayıtların talep edildiğinde online olarak erişilebilmesi, 
  • Dönem başında belirlenen bütçenin kontrolü ve kıyaslamalı takiplerinin ve raporlamalarının yapılması hizmetlerini veriyoruz.